Protection against electrostatic charges

EN 1149 - 5: 2008
Ochrana před elektrostatickými náboji

Antistatické oblečení se nosí, aby se zabránilo elektrostatickým náboji jiskry, které mohou způsobit oheň nebo výbuch. Standard (EN 1149) sestává z různých částí, které stanoví požadavky a metody testu pro měření ochrany před statickou elektřinou nebo jiným poškozením. Část 5 standardu (EN 1149-5) popisuje požadavky na výkon antistatického oblečení

Veškeré oblečení podle tohoto standardu také splňuje standardy EN 340: 2003 & en ISO 13688: 2013:

Ochranné oblečení: Obecné požadavky. Stanoví obecné zdravotní a ergonomické požadavky, jakož i stárnutí, určení velikosti, označení a pokyny pro uživatele.
[5563]

Přihlaste se k e-zpravodaji

Díky našim bezplatným zpravodajům vás budeme informovat o aktuálních nabídkách a zprávách.