Protection against liquid chemicals

EN 13034: 2005 + A1: 2009
Ochrana před kapalnými chemikáliemi

Tento standard je vyžadován pro ochranný oděv typu 6, který poskytuje omezenou ochranu před malými stříkačkami nebo páry kapalných chemikálií a je určen pro použití v situacích, kdy jsou rizika hodnocena jako nízká. Není nutná komplexní překážka pro propustnost tekutin. Tento typ oblečení by měl pokrýt celou horní a dolní část těla.

Veškeré oblečení podle tohoto standardu také splňuje standardy EN 340: 2003 & en ISO 13688: 2013:
Ochranné oblečení: Obecné požadavky. Stanoví obecné zdravotní a ergonomické požadavky, jakož i stárnutí, určení velikosti, označení a pokyny pro uživatele.

Přihlaste se k e-zpravodaji

Díky našim bezplatným zpravodajům vás budeme informovat o aktuálních nabídkách a zprávách.