Protection for welding and allied processes

EN ISO 11612: 2008 / EN ISO 11612: 2015
Ochrana svařování a souvisejících postupů

Tento standard stanoví požadavky na vlastnosti oblečení určené k ochraně těla uživatele před teplem a ohněm, s výjimkou rukou. Standard zmiňuje různé formy ochrany označené indexem dopisu a účinnosti (vyšší, lépe chráněné).

A: Rozpětí plamene (2 úrovně)
B: teplo teplo (3 hladiny)
C: Radiační teplo (4 hladiny)
D: hliníková stříkačka (3 hladiny)
E: železná stříkačka (3 úrovně)
F: Kontaktní teplo (3 úrovně)

Veškeré oblečení podle tohoto standardu také splňuje standardy EN 340: 2003 & en ISO 13688: 2013:
Ochranné oblečení: Obecné požadavky. Stanoví obecné zdravotní a ergonomické požadavky, jakož i stárnutí, určení velikosti, označení a pokyny pro uživatele.

Přihlaste se k e-zpravodaji

Díky našim bezplatným zpravodajům vás budeme informovat o aktuálních nabídkách a zprávách.