Protection against electric arcs

IEC 61482 - 2: 2009
Ochrana proti elektrickým obloukům

Elektrický oblouk nebo výbuch v důsledku poruch (např. Krátký okruh) v elektrickém zapojení způsobuje náhlé uvolňování silného tepla a světla, což způsobuje vážné popáleniny nebo jiné poškození. Tento standard je rozdělen do různých tříd.

Třída 1: Ochrana proti elektrickému luku 4ka
Třída 2: Ochrana proti elektrickému luku 7ka

Oděvy jsou testovány na napětí až do asi 400 V a v 500 ms

Veškeré oblečení podle tohoto standardu také splňuje standardy EN 340: 2003 & en ISO 13688: 2013:
Ochranné oblečení: Obecné požadavky. Stanoví obecné zdravotní a ergonomické požadavky, jakož i stárnutí, určení velikosti, označení a pokyny pro uživatele.Přihlaste se k e-zpravodaji

Díky našim bezplatným zpravodajům vás budeme informovat o aktuálních nabídkách a zprávách.